Lietojot www.sanpo.lv mājaslapu Lietotājs piekrīt mūsu privātuma politikai, kā arī sniegtās informācijas apstrādei.

Mājaslapa ievēro Latvijas Republikas likumus un regulas, kas skar privātuma politiku.

Mājaslapa apzinās privāto datu, kas iegūti no Mājaslapas Lietotājiem, nozīmīgumu. Personas dati sevī iekļauj, taču neaprobežojas ar Lietotāja vārdu, adresi, tālruņa numuru un e – pastu.

Mājaslapa izmanto personas datus, lai veiktu pasūtījumu apstrādi un izpildi, uzlabotu Mājaslapas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un analizētu Mājaslapas apmeklējumu statistiku.

Lietotāja sniegtā informācija nav pieejama trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas likumos paredzētajos gadījumos.

Mājaslapa nodrošina nepieciešamos drošības risinājumus, kuri garantē datu drošību.

Mājaslapa patur tiesības izdarīt labojumus šajā privātuma politikā. Ja tiek izdarīti labojumi privātuma politikā, tad jauninājumi ir nekavējoties pieejami Lietotājiem.

SANPO neveic maksājumu karšu datu apstrādi un klientu datu uzglabāšanu. Maksājumu karšu datu apstrādi nodrošina UAB „Paysera LT“, Mėnulio g. 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva, uzņēmuma Nr.: 300060819.